สเปรดการซื้อขาย FXDD

Author:ส่วนลดโบรกเกอร์ Forex 2024/6/27 15:49:28 27 views 0
Share

บทนำ

การซื้อขายฟอเร็กซ์เป็นกิจกรรมที่นักลงทุนต้องให้ความสำคัญกับหลายปัจจัย เช่น ความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์, ค่าธรรมเนียม, และการกระจายการซื้อขาย (Spreads) ในบทความนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่การกระจายการซื้อขายของ FXDD ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่มีชื่อเสียง โดยให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับนักลงทุนทั้งมือใหม่และผู้มีประสบการณ์

การกระจายการซื้อขายคืออะไร?

การกระจายการซื้อขาย (Spreads) คือส่วนต่างระหว่างราคาซื้อ (Bid) และราคาขาย (Ask) ของคู่เงินในตลาดฟอเร็กซ์ การกระจายนี้เป็นค่าธรรมเนียมที่นักลงทุนต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์เมื่อทำการซื้อขาย

ตัวอย่างการกระจาย

 • คู่เงิน EUR/USD มีราคา Bid ที่ 1.1200 และราคา Ask ที่ 1.1202 การกระจายการซื้อขายจะเท่ากับ 0.0002 หรือ 2 pips

การกระจายการซื้อขายของ FXDD

FXDD มีการเสนอการกระจายการซื้อขายที่แข่งขันได้ ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการประหยัดต้นทุนการซื้อขาย

ประเภทของการกระจาย

 1. การกระจายแบบคงที่ (Fixed Spreads)

  • การกระจายแบบคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาพตลาด ซึ่งทำให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น

  • จากข้อมูลของปี 2023 การกระจายคงที่สำหรับคู่เงิน EUR/USD อยู่ที่ประมาณ 2 pips

 2. การกระจายแบบแปรผัน (Variable Spreads)

  • การกระจายแบบแปรผันจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพตลาด ซึ่งสามารถต่ำลงในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูงและเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องต่ำ

  • ในช่วงเวลาปกติ การกระจายแปรผันสำหรับคู่เงิน EUR/USD ของ FXDD สามารถต่ำสุดได้ถึง 1.2 pips

ข้อดีของการกระจายการซื้อขายที่ต่ำ

การมีการกระจายการซื้อขายที่ต่ำจะช่วยให้นักลงทุนสามารถทำกำไรได้มากขึ้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์ลดลง

ข้อดีหลัก

 • ลดต้นทุนการซื้อขาย: การกระจายการซื้อขายที่ต่ำช่วยลดต้นทุนการซื้อขาย ทำให้นักลงทุนสามารถทำกำไรได้มากขึ้น

 • เพิ่มโอกาสในการทำกำไร: การมีต้นทุนที่ต่ำลงทำให้นักลงทุนสามารถทำกำไรได้จากการเคลื่อนไหวของราคาที่น้อยลง

 • ความยืดหยุ่นในการซื้อขาย: นักลงทุนสามารถใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่สูง

ข้อมูลและกรณีศึกษา

ข้อมูลการกระจาย

จากข้อมูลการสำรวจในปี 2023 พบว่า FXDD มีการกระจายการซื้อขายที่แข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับโบรกเกอร์อื่น ๆ ซึ่งทำให้นักลงทุนหลายคนเลือกใช้บริการของ FXDD

กรณีศึกษา

มีนักลงทุนที่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Scalping ซึ่งต้องการการกระจายการซื้อขายที่ต่ำ พบว่าการใช้บริการของ FXDD ทำให้เขาสามารถทำกำไรได้มากขึ้น เนื่องจากการกระจายการซื้อขายที่ต่ำของ FXDD

ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้

นักลงทุนหลายคนที่ใช้บริการของ FXDD มีความเห็นตรงกันว่าการกระจายการซื้อขายของ FXDD นั้นเป็นที่พึงพอใจ หนึ่งในนักลงทุนได้กล่าวว่า "การกระจายการซื้อขายที่ต่ำของ FXDD ทำให้ฉันสามารถทำกำไรได้มากขึ้น และลดต้นทุนการซื้อขายลง"

สรุป

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและกรณีศึกษาพบว่า FXDD เป็นโบรกเกอร์ที่มีการกระจายการซื้อขายที่แข่งขันได้และมีค่าธรรมเนียมต่ำ ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลดต้นทุนการซื้อขายและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร อย่างไรก็ตาม นักลงทุควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น ความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์ และบริการสนับสนุนลูกค้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Related Posts